Phật, Phật Di Lạc

Phật quan âm vàng trung chế hóa hung khí, bình an H257G

h257g-phat-quan-am-2 3,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngồi bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 22.5cm x 24.1cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử

Phật di lạc như ý mang lại hạnh phúc, may mắn H245G

h245g-phat-di-lac 2,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc ngồi trên như ý, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 37cm x 14cm x 30cm + Khối lượng: 2.6kg + Ý nghĩa: Lòng Tin Như Ý – mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh

Phật quan âm bình an chế hóa hung khí, trừ tà H256G

h256g-phat-quan-am-ngoi-2 1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngồi bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 0.7kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành

Phật di lạc như ý gia đình vui vẻ, hạnh phúc H248G

h248g-di-lac-xanh-2 1,286,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc đứng cầm như ý, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 14cm x 26.5cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Phật Chiêu Tài – mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài

Phật di lặc cưỡi voi mang phước nhập gia, vui vẻ H239G

h239g-phat-di-lac-1 3,290,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc bột đá (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 28cm x 45cm + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: Cát Tường Nạp Phước – mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tài

Phật Di Lặc Bạch Ngọc biểu tượng của sự an nhàn, hạnh phúc M159

m159-phat-di-lac-2 11,220,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc bạch ngọc ( tại Việt Nam ). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm X 8cm X 16cm. + Khối lượng: 919gr. + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh