Tượng Quan Công Bột Đá

Quan công ngồi cầm kiếm mã đáo thành công, như ý E273

quan-cong-ngoi-e273-2 3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công ngồi cầm kiếm, bột đá mạ vàng non, màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 21cm x 39cm + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: biểu tượng của trung dũng, lễ, nghĩa, tín, là vị tài thần

Quan công cưỡi ngựa đen mang đến may mắn, tiền bạc E272

quan-cong-cuoi-ngua-e272-1 3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công cưỡi ngựa, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 14cm x 31cm + Khối lượng: 3.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của trung dũng, lễ, nghĩa, tín, là vị tài thần để bảo

Quan công cưỡi ngựa xanh vị tài thần, bảo vệ E271

quan-cong-cuoi-ngua-e271-1 4,450,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công cưỡi ngựa, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 41cm x 17cm x 46cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của trung dũng, lễ, nghĩa, tín, là vị tài thần để bảo

Quan công kỳ khai đắc thắng giúp công việc kinh doanh thuận lợi, như ý E275

quan-cong-ngoi-e275-2 2,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công ngồi nhỏ, bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 12cm x 34cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp công việc kinh doanh thuận loại,

Quan đế thánh công Biểu tượng cho sức mạnh, công danh H275G

h275-quan-cong-vang-xanh 3,290,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công vàng đen đứng, bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 17cm x 35cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: Quan Đế Thánh Công – Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp