Shop Tượng Quan Công

Quan công ngồi hợp kim Biểu tượng cho sức mạnh, công danh E326

quan-cong-hop-kim-e326 875,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công bằng hợp kim mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 10cm x 16cm + Khối lượng: 400gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà, giúp công việc kinh doanh thuận lợi, thăng quan

Quan công vàng kim thăng quan tiến chức nhanh chóng E276

d135-quan-cong-dong-nho-02 1,050,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công bằng bột đá mạ vàng non đứng trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 8.5cm x 16cm + Khối lượng: 650gr + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp công

Quan công vàng đứng nhỏ giúp công việc kinh doanh thuận lợi, bình an H278G

h278g-quan-cong-2 898,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công đứng nhỏ trên đế thủy tinh, bằng bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8.5cm x 16cm + Khối lượng: 650g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp công

Quan công hợp kim vàng giúp công việc kinh doanh thuận lợi, suôn sẻ H280G

h280g-quan-cong-2 798,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công ngồi nhỏ, bằng hợp kim vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7cm x 11cm + Khối lượng: 235g + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp công việc kinh doanh thuận lợi,

Quan công ngồi cầm kiếm mã đáo thành công, như ý E273

quan-cong-ngoi-e273-2 3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công ngồi cầm kiếm, bột đá mạ vàng non, màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 21cm x 39cm + Khối lượng: 2.8kg + Ý nghĩa: biểu tượng của trung dũng, lễ, nghĩa, tín, là vị tài thần

Quan công cưỡi ngựa đen mang đến may mắn, tiền bạc E272

quan-cong-cuoi-ngua-e272-1 3,850,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công cưỡi ngựa, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 14cm x 31cm + Khối lượng: 3.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của trung dũng, lễ, nghĩa, tín, là vị tài thần để bảo

Quan công cưỡi ngựa xanh vị tài thần, bảo vệ E271

quan-cong-cuoi-ngua-e271-1 4,450,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Quan Công cưỡi ngựa, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 41cm x 17cm x 46cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng của trung dũng, lễ, nghĩa, tín, là vị tài thần để bảo

Quan công kỳ khai đắc thắng giúp công việc kinh doanh thuận lợi, như ý E275

quan-cong-ngoi-e275-2 2,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quan Công ngồi nhỏ, bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 12cm x 34cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng cho sức mạnh, trấn nhà trừ tà, giúp công việc kinh doanh thuận loại,